Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Tilbud og accept

1.1. Alle tilbud fra Emily Spiro er uforpligtende.

1.2. Aftaler betragtes som bindende, når kunden har accepteret et tilbud skriftligt eller mundtligt.

2. Priser og betalingsbetingelser

2.1. Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv moms, medmindre andet er angivet.

2.2. Betalingsbetingelserne er som følger:

  • Kunden skal betale et depositum på 20% af det samlede beløb ved booking af tjenester med fast pris.
  • Resten af betalingen/hele betalingen skal finde sted inden levering af de færdige billeder og/eller filer.

2.3. Eventuelle ændringer i priser vil blive meddelt kunden i god tid før levering af tjenesten.

2.4. Ved forsinket betaling pålægges der renter.

3. Aflysning/Udsættelse af photoshoots

3.1. Emily Sprio forbeholder sig retten til at aflyse eller udsætte en planlagt photoshoot op til 24 timer før det planlagte tidspunkt.

3.2. Kunden kan også anmode om aflysning eller udsættelse af en photoshoot op til 24 timer før det planlagte tidspunkt.

3.3. Aflysning eller udsættelse kan ske i følgende tilfælde:

  • Pludselig sygdom hos enten Emily Spiro eller kunden.
  • Ugunstige vejrforhold, der ikke er hensigtsmæssige i forhold til udendørs lokationer, og som vil påvirke kvaliteten af fotografierne.

3.4. Ved aflysning eller udsættelse vil parterne samarbejde om at finde et nyt passende tidspunkt for photoshootet.

3.5. I tilfælde af aflysning af et event, vil Emily Spiro gøre sit bedste for at finde en anden fotograf i sit netværk, som kan overtage opgaven, så vidt det er muligt.

3.6. Hvis et photoshoot aflyses eller udskydes på grund af kunden, og det ikke er muligt at finde en ny dato inden for en rimelig periode, kan Emily Spiro opkræve et gebyr svarende til eventuelle omkostninger, der allerede er påløbet i forbindelse med planlægningen af photoshootet.

4. Redigering af billeder

4.1. Redigering af billeder sker i henhold til kundens brands look and feel.

4.2. Redigering af kroppe og ansigter med det formål at ændre udseende eller skabe et urimeligt billede af virkeligheden, udføres ikke. Dog kan ikke-permanente ting fjernes, såsom bumser, sår, blå mærker osv.

4.3. Kunden opfordres til at angive eventuelle specifikke redigeringsønsker eller krav på forhånd, så redigeringsprocessen kan tilpasses i overensstemmelse hermed.

4.4 Kunden har ikke tilladelse til at redigere billederne yderligere uden forudgående tilladelse fra Emily Spiro. Dette inkluderer ændringer i farvekorrektion, tilføjelse af filtre eller andre redigeringsprocesser der ændre på billedets udseende. Beskæringer, eller overlays må gerne benyttes og er ikke underlagt dette punkt.

5. Levering af tjenester

5.1. Emily Spiro vil levere tjenesterne i henhold til de aftalte specifikationer og tidsrammer.

5.2. Kunden skal fremsende alle nødvendige oplysninger og materialer rettidigt for at sikre rettidig levering.

5.3. Eventuelle ændringer eller tilføjelser til tjenesterne skal aftales skriftligt mellem parterne.

5.4 Levering af færdige billeder sker i form af højopløselige JPG-billeder, der er egnet til print og andre professionelle formål. Derudover leveres en separat mappe med mindre billeder til web og sociale medier.

5.5 Der leveres ikke råmaterialer. Råmateriale refererer til de uredigerede og ikke-færdigarbejdede filer. Da råmateriale ikke er færdigarbejdet, og kan kræve yderligere redigering og bearbejdning for at opnå det endelige resultat, er det ikke en del af den leverede tjeneste.

6. Design af hjemmesider

7.1. Når en velfungerende og godkendt hjemmeside er afleveret til kunden, er Emily Spiro ikke ansvarlig for eventuelle tekniske ændringer eller opdateringer, der sker i WordPress eller andre plugins fremover.

7.2. Eventuelle efterfølgende ændringer eller rettelser, der kræves efter levering af den færdige hjemmeside, vil blive faktureret som ekstra timer baseret på Emily Spiros timesats på det pågældende tidspunkt.

7. Ophavsret og ejendomsret

7.1. Alle ophavsrettigheder til fotografier og grafiske designprodukter forbliver hos Emily Spiro, medmindre andet er aftalt skriftligt.

7.2. Kunden får en ikke-eksklusiv licens til at bruge de leverede produkter til det angivne formål i aftalen.

7.3. Kunden må ikke ændre, kopiere eller distribuere produkterne uden skriftlig tilladelse fra Emily Spiro.

8. Fortrolighed

8.1. Begge parter skal opretholde fortrolighed om alle oplysninger, der udveksles i forbindelse med aftalen.

9. Opbevaring af kundens filer

9.1. Emily Spiro opbevarer fotos og filer i op til et år efter levering af de færdige billeder og/eller filer.

9.2. Det er kundens ansvar at sikre, at de leverede filer er gemt sikkert og tilgængelige. Emily Spiro påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab eller beskadigelser af filerne hos kunden.

9.3. Kunden opfordres til at tage backup af de leverede filer og opbevare dem på et sikkert sted.

Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør en del af aftalen mellem Emily Spiro og kunden og gælder for al handel mellem parterne, medmindre der er indgået andre skriftlige aftaler.